پايگاه دانش مديريت
 
مقالات، كتب، جزوات، انديشمندان،عناوين، آزمون ها و اخبار مديريت

 

دانلود مجموعه كتاب هاي رشته مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور

سري اول

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

مدیریت رفتار سازمانی

الوداری

Zip

-

Download

2

مدیریت استراتژیک

پرهیزگار

Zip

-

Download

3

مدیریت استراتژیک

كريمي

Zip

-

Download

4

مدیریت استراتژیک

دكتر محمودی میمند

Zip

-

Download

5

مديريت توليد

جوكار

Zip

-

Download

 

سري دوم

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

زبان تخصصي4

ثمر بخش تهراني

Zip

-

Download

2

سازمانهاي بين المللي پولي و مالي

دكترحسینی

Zip

-

Download

3

سيستمهاي اطلاعات مديريتي

دكترحسینی

Zip

-

Download

4

سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزيع

دكترحسینی

Zip

-

Download

5

سيستمهاي خريد ، انبارداري و توزي

كريمي

Zip

-

Download

 

سري سوم

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

توسعه اقتصادي

دكتر لشكري

Zip

-

Download

2

زبان تخصصي1

ثمر بخش تهراني

Zip

-

Download

3

زبان تخصصي1

منجمي

Zip

-

Download

4

زبان تخصصي2

ثمربخش تهراني

Zip

-

Download

5

زبان تخصصي2

منجمي

Zip

-

Download

 

سري چهارم

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

بازرگانی بین المللی

دكترحسینی

Zip

-

Download

2

بازرگانی بین المللی

كريمي

Zip

-

Download

3

بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

پرهیزگار

Zip

-

Download

4

بهره‌وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

دكتر خدابخش

Zip

-

Download

5

تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

پرهیزگار

Zip

-

Download

 

سري پنجم

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

بازار یابی بین المللی

دكترحسینی

Zip

-

Download

2

بازار یابی بین المللی

كريمي

Zip

-

Download

3

بازاریابی و مدیریت بازار

الوداری

Zip

-

Download

4

بازاریابی و مدیریت بازار

دكترحسینی

Zip

-

Download

5

بازاریابی و مدیریت بازار

پرهیزگار

Zip

-

Download

 

سري ششم

 

نام كتاب

نوسنده

فرمت

حجم

دريافت

1

آمار و كاربرد آن در مديريت 1

الوداري

Zip

-

Download

2

اصول حسابداری

دكتر حضوری

Zip

-

Download

3

صول حسابداری2

دكتر حضوری

Zip

-

Download

4

اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

دكتر خدابخش

Zip

-

Download

5

اقتصاد خرد

خداداد كاشي

Zip

-

Download

 منبع:

پايگاه اطلاع رسانی و دانلود کتاب دانشگاه پيام نور ساری


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۲۴ اردیبهشت۱۳۸۹ توسط شيخ اسماعيلي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک